Homepage_2

LED svetila so revolucionarna

novost v razsvetljavi, saj imajo glede na konvencionalne svetilke vrsto energetskih in ekoloških prednosti. V naslednjih letih bo prehod na LED svetila tako samoumeven kakor je bil v preteklih letih prehod od katodnih televizijskih sprejemnikov na ploščate LED TV sprejemnike.

V zadnjih treh letih smo z lastnim znanjem in v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki razvijali tehnologijo LED razsvetljave. Rezultat je, da danes nudimo tržišču vrsto LED svetil, razvitih in izdelanih v našem podjetju.

Vsi proizvodi so izdelani iz visoko kvalitetnih materialov z dosledno kontrolo kvalitete med proizvodnjo. Uporabljamo izključno LED diode vrste CREE (ZDA) in PHILIPS (Nemčija), ki sta v svetu vodilni podjetji v razvoju in proizvodnji LED svetilnih diod.

Homepage_3

Vsa svetila so izdelana v skladu

s slovenskimi in evropskimi zakoni in predpisi.Vse cestne svetilke so izdelane v skladu z evropsko in slovensko uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS št. 81/2007).

Poraba električne energije pri LED svetilih je glede na vsa sedanja svetila manjša za 50% in več. Življenska doba svetilk je minimalno 50.000 ur, kar večkratno presega vse ostale vrste svetil. LED svetilke ne vsebujejo okolju škodljivih snovi, se minimalno segrevajo in so odporne na tresljaje in udarce (Prednosti LED svetil) .

Za vsa svetila svetila dajemo 5 letno garancijo na brezhibno delovanje. Garancijo po dogovoru lahko tudi podaljšamo. Nudimo sevisiranje in popravilo svetilk v primeru, da pride do poškodb zaradi zunanjih vzrokov.

Homepage_4

Prilagoditev potrebam kupcev

Od ostalih izdelovalcev in prodajalcev LED svetil se ločimo po tem, da ob rednem proizvodnem programu nudimo konstruiranje in prilagoditev LED svetil vsem, tudi najbolj zahtevnim potrebam uporabnikov: oblikovanje in izdelava novih modelov svetil s posebnimi pogoji (mestna historična jedra), izvedbe sistemske prenove z delnim ohranjanjem obstoječe konstrukcije in sistema razsvetljave, izvedbe razsvetljave z zahtevami po ekstremno močni osvetlitvi, in podobno (Podpora kupcem).

Izvajamo načrtovanje in projektno izračunavanje osvetlitve notranjih in zunanjih prostorov oz. površin, kar v primeru nakupa naših svetilk opravljamo brezplačno.

Pokličite nas, v skladu z vašimi željami vam bomo ponudili ustrezen projekt osvetlitve.